AktualnościLife style

Analityk – wszystko co musisz wiedzieć o zawodzie analityka

Analiza odgrywa bardzo ważną rolę w procesach biznesowych. Niemal każda duża firma korzysta z pracy analityków. Dzięki dostarczanym przez nich informacjom możliwe jest podejmowanie precyzyjniejszych decyzji, optymalizacja procesów, zastosowanie nowych metod i rozwiązywanie problemów. Zawód analityka pomaga w budowie relacji między różnymi interesariuszami w ramach przedsiębiorstwa i w jego otoczeniu. Dostarczając aktualności o kondycji firmy i posiadanych zasobach kierownictwo może nakreślać długo i krótkoterminowe strategie.

Ten artykuł dostarczy Ci niezbędnych informacji o tym czym zajmuje się analityk, w jakich obszarach się porusza, jakie powinien mieć kompetencje oraz na jakie zarobki może liczyć.

Czym zajmuje się analityk?

Wiele osób jest przekonanych, że praca analityka ogranicza się jedynie do gromadzenia i przetwarzania danych. Jest to tylko połowiczny obraz sytuacji, ponieważ jak nazwa zawodu wskazuje analitycy przede wszystkim przeprowadzają analizę wykorzystując zgromadzone dane.

W encyklopedii PWN jedna z definicji terminu analiza brzmi następująco:

Analizą nazywa się […] postępowanie (proces myślowy, wywód mat., przeprowadzony eksperyment) mające na celu głębsze poznanie problemów, zjawisk, układów fiz. itp.

Ta definicje lepiej odpowiada temu jakie zadania realizowane są na stanowisku analityka. Najważniejszym elementem pracy analityka jest wyciąganie wniosków. W zależności od branży proces analityczny będzie się różnił, ale w każdym wypadku analiza powinna dać odpowiedź na nurtujące pytania w danej dziedzinie. Jest wiele rodzajów analizy i dotyczyć ona może bardzo szerokiego wachlarza zagadnień, od procesów biznesowych począwszy na statystyce publicznej skończywszy.

Jak zostać analitykiem?

Powszechnie funkcjonuje przekonanie, że analitykiem może zostać tylko ktoś kto jest po studiach technicznych lub ekonomicznych. Chociaż osoby ze „ścisłym” umysłem mogą poradzić sobie lepiej w tej dziedzinie, to nie jest to regułą. Wiele zależy również od posiadanego doświadczenia, indywidualnych umiejętności i odpowiednich cech charakteru. Podobnie jak można być całkiem dobrym programistą nie posiadając studiów informatycznych, tak osoby o odpowiednich kompetencjach, potrafiące kojarzyć fakty i wyciągać wnioski mogą być dobrymi analitykami.

Niemniej oferty pracy często będą wymagały od kandydata, aby posiadał on ukończone studia techniczne lub ekonomiczne. Jeżeli zatem jesteście absolwentem takiej uczelni to na pewno będzie to działało na waszą korzyść.

Znajomość języka angielskiego – czy jest konieczna?

W zależności od zajmowanego przez nas stanowiska znajomość języka angielskiego może być mniej lub bardziej niezbędna. Pracując na stanowisku specjalisty w polskiej firmie będziemy musieli znać angielski przynajmniej w stopniu umożliwiającym nam zrozumienie obsługiwanych programów i analizowanych danych. Jeżeli natomiast zależy nam na pracy w środowisku międzynarodowym, chcemy rozwijać nasze wieloletnie doświadczenie i awansować, wówczas znajomość angielskiego wydaje się być obligatoryjna.

Musimy być świadomi, że pracą analityka przede wszystkim zainteresowane są duże przedsiębiorstwa, mające klientów za granicą, w których zachodzi wiele procesów zarówno wewnątrz organizacji jak i w jej otoczeniu. Brak znajomości języków obcych, w tym przede wszystkim angielskiego ogranicza naszą szansę, aby rozwijać się w tym zawodzie i znacznie zawęża możliwość szukania zatrudnienia. Dlatego, jeżeli angielski nie jest Twoją mocną stroną dołóż wszelkich starań, aby posługiwać się nim jak najlepiej.

Z uwagi, że Polska graniczy z Niemcami, które zarazem są naszym największym partnerem handlowym, język niemiecki wydaje się być również dobrą opcją do nauki. Znajomość tych dwóch języków na pewno zwiększy nasze szanse na zatrudnienie.

Jakie cechy charakteru powinien mieć analityk?

Analityk powinien posiadać pewne cechy charakteru, które wydają się być kluczowe w tym zawodzie.

  • skrupulatność – przeprowadzenie analizy wymaga przede wszystkim „rozebrania” problemu na czynniki pierwsze. Następnie zbiera się odpowiednie dane, które pozwolą na wyciągnięcie wniosków. Proces przygotowawczy do analizy wymaga dużej atencji i dbałości o szczegóły. Złe przygotowanie się na tym etapie może dać fałszywy wynik naszej analizy i w konsekwencji doprowadzić np. do podjęcia błędnej decyzji biznesowej.
  • kojarzenie faktów – nie mniej ważne od skrupulatności jest kojarzenie faktów. Mając już zgromadzone i przygotowane odpowiednie dane należy wyciągnąć z nich wnioski. Umiejętność kojarzenie faktów pozwala na dostrzeżenie związków przyczynowo-skutkowych i na ich podstawie przygotowywania predykcji co do możliwych scenariuszy.
  • dociekliwość – osoba na stanowisku analityka powinien być również dociekliwa. Czasami czegoś nie widać na pierwszy rzut oka i wymaga to dogłębniejszego zbadania tematu. Analityk powinien dążyć do poznania odpowiedzi na nurtujące go pytania, które ułatwią mu później przeprowadzenie analizy i wyciągnięcie wniosków.
  • cierpliwość – gromadzenie danych, ich obróbka oraz zaprezentowanie we właściwej formie czasami bywa żmudne i monotonne, dlatego nie będzie to dobre zajęcie dla porywczych ekstrawertyków.
  • odporność na stres – analityk jest autorem przeprowadzanej analizy, dlatego bardzo prawdopodobne, że będzie musiał wyjaśnić wyniki swojej analizy, komuś kto będzie je prezentował. Taką osobą może być prezes biorący udział w międzynarodowej konferencji lub dyrektor działu „spowiadający” się przed zarządem z realizacji planów. Analityk musi być zatem pewny przesyłanych danych, a także umieć jasno i precyzyjnie przedstawić cały tok myślowy, który się za nimi kryje.
  • umiejętność pracy pod presją czasu – bardzo często praca analityka będzie walką z czasem. W erze informacji i cyfryzacji, każdy chce mieć wszystko i to na już, dlatego niejednokrotnie analityk będzie pracował na najwyższych obrotach.
  • zmysł estetyczny – niemniej ważne jest wyczucie stylu i estetyka. Podsumowanie wyników to również bardzo istotny element analizy. Tworzenie raportów i prezentacji w zwięzły, treści i czytelny sposób nie jest w cale proste, jednak jest niezbędne dla dobrej komunikacji z klientem lub inną osobą która będzie korzystała z Twojej wniosków.

W jakich specjalizacjach można pracować jako analityk?

Analiza danych daje dość szerokie możliwości rozwoju. W zależności od naszych zainteresowań możemy skupić się na marketingu, finansach, business analyst, IT, statystyce, ryzyku i wielu więcej. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę najpopularniejszych specjalizacji w pracy analityka.

Analityk biznesowy

Analityk biznesowy odpowiedzialny jest za określenie potrzeb zainteresowanych stron w biznesie oraz znalezienie na podstawie przeprowadzonej analizy istotnych rozwiązań biznesowych. Analityk biznesowy działo jako łącznik pomiędzy różnymi interesariuszami: zarządem, działami, zespołami projektowymi, klientami itd. Dobra ocena relacji i wspólnych zależności między podmiotami jest kluczowa dla pracy analityków biznesowych. Opracowuje on także koncepcje rozwiązań na podstawie pozyskanych wymagań od architektów IT i dostawców oprogramowania. Business analyst buduje, mapuje, tworzy i reorganizuje procesy biznesowe. Na podstawie obserwacji otoczenia biznesowego i zgromadzonych danych dostarcza m.in. on informacji o obszarach wymagających poprawy, nowych szansach biznesowych, potrzebnych rozwiązaniach technologicznych. W czasie swojej pracy wykorzystuje on zaawansowane narzędzia analityczne jak na przykład Microsoft Power BI. Ocena analityka biznesowego pozwala na podjęcie bardziej świadomej i trafniejszej decyzji biznesowej.

Analityk finansowy

Badanie stanu finansów to główne obowiązki analityka finansowego. Wiele firm (zwłaszcza dużych) potrzebuje osoby, która będzie dostarczać niezbędnych informacji o kondycji firmy, oceniała ryzyko oraz oceniała rentowność planowanych działań. Na podstawie posiadanych danych analityk finansowy planuje budżet, szuka źródeł obniżenia kosztów i maksymalizacji zysków. Raporty sporządzane przez analityka finansowego przeważnie są niezbędne do nakreślenia strategii przedsiębiorstwa i podejmowania kluczowych decyzji.

Technik analityk

Technik analityk przeprowadza różne badania składu chemicznego materiałów. Do takich materiałów można zaliczyć gotowe produkty, półfabrykaty i surowce. Osoby na tym stanowisku posługują się aparaturą laboratoryjną i specjalistycznymi przyrządami. Ich analizy mogą być przeprowadzane na przykład na potrzeby badania jakości otrzymywanych produktów w przemyśle.

Analityk danych

Analitycy danych odpowiedzialni są za zbieranie danych oraz odpowiednie ich porządkowanie. Pracują na bazie danych przeprowadzają analizę umożliwiającą podjęcie strategicznych decyzji. Analitycy danych mogą badać różne obszary i procesy w przedsiębiorstwie. Dzięki ich pracy, zarządzający mają jasny obraz sytuacji o realizacji planów, wąskich gardłach, niezakończonych zadaniach, sytuacji kadrowej, obsłudze klienta itd. Dzięki ich pracy, firmy mogą lepiej wykorzystywać posiadane zasoby i szukać nowych okazji do rozwoju.

Analityk IT

Analityk IT pomaga wprowadzać i rozwijać nowe systemy informatyczne oraz aplikacje, przyczyniając się tym samym do osiągnięcia założeń biznesowych nakreślonych przez managment. Ponadto analizuje on liczne procesy zachodzące w firmie i jej otoczeniu. Dzięki temu możliwa jest ich optymalizacja i automatyzacja.

Ile zarabia analityk?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma bowiem bardzo wiele czynników m.in specjalizacja analityka, wielkość firmy, rodzaj branży, posiadane doświadczenie. Powodują one, że osoby na podobnym stanowisku mogą mieć różne zarobki. Poniżej przedstawiono tabelę z medianą zarobków netto w zawodach analitycznych.

Dane pochodzą ze strony wynagrodzenia.pl – stan na styczeń 2023 roku.

analityk zarobki

 

Powiązane artykuły

Back to top button