AktualnościTech

Microsoft Power BI- co to jest i czym charakteryzuje się usługa Business Intelligence?

Nasza rzeczywistość się zmienia. Zmienia się także rzeczywistość i otoczenie biznesowe dla firm. We współczesnym świecie kluczową rolę odgrywa informacja. Coraz częściej korporacje i instytucje państwowe wykorzystują Big Data dla zapewnienia sobie przewagi konkurencyjnej i realizacji bieżących zadań. Power BI jest odpowiedzią Microsoft na potrzebę profesjonalnej analizy danych. Narzędzia w ramach pakietu Microsoft Office, takie jak Excel, Power Query czy Power Pivot oferowały coraz to nowe funkcjonalności w celu sprostania wymaganiom rynkowym. Microsoft jednak postanowił wypuścić na rynek pakiet usług przystosowanych stricte do wizualizacji danych. Dzięki Power BI można tworzyć interaktywne raporty w czasie rzeczywistym z różnych źródeł danych, a także przetwarzać istotne informacje w celu dokonania analizy biznesowej.

Rozwój internetu sprawił, że świat się skurczył. Globalizacja, międzynarodowy handel i rozwój sztucznej inteligencji wymuszają na firmach i instytucjach modelowanie danych oraz sprawne ich prezentowanie. Wykorzystanie narzędzi do analizy danych opartych na chmurze obliczeniowej, przyspiesza przepływ informacji wewnątrz organizacji i zapewnia sprawne raportowanie.

Czym są usługi Power BI?

Microsoft Power BI to nazwa pakietu usług i aplikacji klasy Business Intelligence. Umożliwiają one firmom wizualizację danych, a także ich optymalne gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie. Usługa Power BI jest częścią Microsoft Power Platform i współpracuje z innymi środowiskami Microsoft. Usługa Power BI działa w modelu on-premise oraz w oparciu o chmurę obliczeniową, z czego ta druga daje możliwość bardziej efektywnego wykorzystania potencjału platformy. Dzięki usłudze Power BI mamy dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie, kiedy tylko ich potrzebujemy, również na urządzeniach mobilnych.

Czym jest chmura obliczeniowa?

Chmura obliczeniowa (Sofware as a Service – SaaS) daje możliwość udostępniania usług IT (oprogramowanie, dane, moc obliczeniowa) usługobiorcom z zewnętrznego centrum danych dostawcy. W modelu usługi internetowej (SaaS) oprogramowanie jest instalowane na infrastrukturze producenta, pozostającej w jego własności i utrzymaniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, firma nie musi inwestować we własne serwery i infrastrukturę IT, ponieważ wykorzystuje tę należącą do dostawcy chmury.

On-premise to tradycyjny sposób instalacji oprogramowania i przetrzymywania danych. W tym modelu, oprogramowanie instalowane jest na infrastrukturze klienta, która pozostaje jego własnością.

Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety. Niemniej rozwój technologii i coraz większa moc obliczeniowa jakiej potrzebują organizacje, będzie przemawiać za przenoszeniem usług do modelu SaaS.

Jakie usługi i aplikacje wchodzą w skład Power Business Intelligence

Na stronie internetowej Microsoft Power Bi znajdziemy informację o produktach składających się na tę usługę. Producent wyszczególnia sześć produktów: Power BI Desktop, Power BI Pro, Power Bi Premium, aplikacja mobilna Power BI, Power BI Embedded i serwer raportów Power BI. Poniżej zostanie pokrótce omówiony każdy z tych produktów.

Power BI Desktop

Program Microsoft Power BI Desktop stworzony został jako wsparcie dla usługi Power Bi. Funkcjonalności Power BI desktop, umożliwiają profesjonalną analizę, w oparciu o automatyczne pobieranie i modelowanie danych. Program wiąże się z możliwościami udostępniania raportów, ich aktualizacji i podglądu w dolnym miejscu i o dowolnej porze.

Aplikacja Power BI Desktop umożliwia:

 • Pobieranie danych – dzięki programowi możemy łatwo odnaleźć nasze dane. Mogą być one importowane z rożnych źródeł i modelowane zgodnie z naszymi potrzebami.
 • Tworzenie powiązań i wzbogacanie modelu danych o nowe miary i formaty – program Power BI Desktop pozwala na automatyczne wykrywanie relacji pomiędzy tabelami. Pozwala także na dodawanie w czasie pracy własnych miar i obliczeń. Ponadto możliwe jest dostosowanie formatów danych i kategorii w celu poprawy widoczności danych i ich funkcjonalności.
 • Tworzenie raportów – dzięki Power BI Desktop będziesz w stanie zbudować raport o jakim nigdy nie śniłeś. Zaawansowane opcje i nowe narzędzia pozwalają na wizualizację danych w niespotykany dotąd sposób.
 • Możliwości zapisu pliku i raportu – program zapisuje pliki w formacie *.pbix
 • Publikację raportu – udostępniania raportu można dokonać w usłudze Power BI online, bezpośrednio z aplikacji Power BI Desktop.

Power BI Pro

Dzięki Power BI Pro masz możliwość łatwego i interaktywnego udostępniania wizualizacji danych w całej organizacji, a także pracy nad nimi w celu uzyskania satysfakcjonującej analizy. Wszystko odbywa się przy wykorzystaniu chmury obliczeniowej. Uzyskujesz także dostęp do wizualizacji z dowolnego miejsca, wykorzystując aplikację mobilną Power BI.

W łatwy i efektywny sposób dotrzesz do potrzebnych analiz poprzez wstępnie utworzone szablony wizualizacji danych i raportów. Możesz także oznaczać najważniejszą zawartość, aby mieć najwartościowsze analizy zawsze pod ręką.

Jeżeli swoją analizę danych przeprowadzasz programem Excel lub wykorzystujesz usługi Azure, to Power BI Pro wesprze Cię w tym działaniu. Możesz także w wygodny sposób udostępniać analizy innym członkom zespołu poprzez narzędzia Micrtosoft z których korzystają na co dzień np. Teams, Power Point, Power Pivot.

Power BI zapewnia także odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych. Funkcjonalność „row level security” umożliwia kontrolę dostępu do danych bardziej dostosowaną do użytkowników. Dzięki temu narzędziu mamy możliwość blokowania niektórych wierszy w tabeli. Ograniczanie widoczności danych w tabeli możliwe jest poprzez nadawanie użytkownikom odpowiednich ról i przypisywanie tym rolom konkretnych uprawnień.

Power BI Premium

Power BI Premium to pakiet umożliwiający wykorzystanie dodatkowych funkcji niedostępnych w innych produktach. Pakiet premium zapewnia większą skalę i wydajność w organizacji. Dodatkowo możemy zmaksymalizować działania większej liczby użytkowników na platformie, poprzez wyższą wydajność i szybsze reakcje. Usługa premium zapewnia takie funkcjonalności jak:

 • Lepsza skalowalność i wydajność dla raportów usługi Power BI.
 • Elastyczność licencjonowania według pojemności.
 • Najlepsze z dostępnych metody wizualizacji danych, a także wyodrębnianie szczegółowych informacji, takich jak analiza oparta na sztucznej inteligencji, składane przepływy danych wielokrotnego użytku oraz raporty podzielone na strony.
 • Jednolite funkcje korporacyjnej i samoobsługowej analizy biznesowej, wykorzystującej różnorodne możliwości. Wspomniane narzędzia dostępne są tylko w ramach usługi premium i dedykowane są do obsługi większych obciążeń z uwagi na skalę przedsiębiorstwa.
 • Wbudowana licencja w celu rozszerzenia analizy biznesowej w środowisku lokalnym przy użyciu Serwera raportów usługi Power BI
 • Obsługa rezydencji danych według regionów (Multi-Geo) oraz kluczy szyfrowania zarządzanych przez klienta dla danych w spoczynku (BYOK)
 • Możliwość udostępniania zawartości usługi Power BI wszystkim użytkownikom (nawet poza organizacją) bez kupowania licencji na użytkownika

Aplikacja mobilna Power BI

We współczesnym świecie aplikacje mobilne stały się niezastąpionym źródłem wiedzy. Dzięki aplikacji mobilnej Power BI, mamy możliwość monitorowania działań firmy bezpośrednio z telefonu. Aplikacja dedykowana jest dla dowolnego urządzenia z systemem Windows, iOS i Android. Dzięki aplikacji uzyskasz bezpieczny dostęp do pulpitów nawigacyjnych i raportów na żywo z usługi Power BI. Poprzez aplikację mobilną Power BI masz także dostęp do lokalnych danych przechowywanych w programie SQL Server oraz na chmurze.

Wykorzystując Power BI Desktop jesteśmy w stanie tworzyć raporty na żywo na urządzeniach mobilnych, korzystając z szybkich i płynnych wizualizacji. Dzięki temu, podejmowane decyzje będą zawsze poparte najaktualniejszymi danymi. Bez konieczności wdrażania całego cyklu przekazywania informacji, możemy łatwo dodawać adnotacje do raportów tak, aby skierować uwagę zespołu na najważniejsze kwestie.

Power BI Embedded

Możesz ułatwić swoim klientom uzyskiwanie dostępu do danych potrzebnych w podejmowani najlepszych decyzji z poziomu aplikacji. Gdy używasz usługi Power BI Embedded na platformie Azure, zestaw interfejsów API ułatwia osadzanie analiz nawet wtedy, gdy aplikacja została już zaprojektowana.

Usługa Power BI Embedded umożliwia osadzenie elementów usługi Power BI, takich jak raporty, pulpity nawigacyjne i kafelki, w aplikacji internetowej lub na stronie internetowej.

Korzystając z wbudowanej analizy usługi Power BI, możesz:

 • Dostarczać swoim użytkownikom końcowym atrakcyjne wizualizacje związane z danymi. Umożliwiasz im w ten sposób podejmowanie działań w oparciu o własne spostrzeżenia.
 • Szybko i łatwo udostępniać wyjątkowe raporty, pulpity nawigacyjne i analizy dostępne dla klientów we własnych aplikacjach, używając usługi Power BI.
 • Ograniczać rolę programistów, poprzez automatyzację, monitorowanie, zarządzanie i wdrażanie analiz. Jednocześnie uzyskujesz pełną kontrolę nad funkcjami usługi Power BI i inteligentną analizą.

Serwer raportów Power BI

Serwer raportów Power BI oferuje dostęp użytkownikom do takich możliwości jak: interaktywne raporty oraz raportowanie usług SQL Server Reporting Services dla przedsiębiorstw. Serwer raportów to rozwiązanie, umożliwiające bieżące raportowanie na lokalnych serwerach, a w razie potrzeby elastyczne przejście do chmury, kiedy tylko tego zapragniemy. Serwer raportów jest jednym z elementów Microsoft Power BI Premium.

Czym jest język DAX i dlaczego jest ważny?

Język DAX składa się z takich elementów jak funkcje, operatory i stałe, które mogą być używane w formułach lub wyrażeniach. Celem zastosowania funkcji języka DAX będzie zwrócenie co najmniej jednej wartości. Język DAX umożliwia stworzenie nowych informacji na podstawie danych znajdujących się w modelu.

Język DAX jest ważny, bo jego formuły pozwalają na obliczanie różnych wartości (np. procent wzrostu sprzedaży w różnych kategoriach produktów i w różnych okresach czasu), które będą stanowiły ważny element prowadzonej analizy. Rolę języka DAX można nieco porównać do tego jaką rolę odgrywają formuły w Excel.

Jakie korzyści Power BI może wnieść do firmy?

Nowoczesna wizualizacja danych i raportowanie na żywo wprowadza analizę biznesową w nowe realia. Największe firmy zdają sobie sprawę, że ich przyszła działalność w mniejszym lub większym stopniu oparta będzie na analizie danych Big Data. Usługa Power BI stara się tym wymaganiom sprostać. Czasy ręcznego kopiowania danych przeminęły bezpowrotnie.

Narzędzia z Power Platform umożliwiają udostępnianie niezbędnych informacji wszystkim interesariuszom oraz możliwość ustawiania procesów odświeżania danych zgodnie z naszymi potrzebami . Rozwiązania oparte o chmurę obliczeniową pozwalają na szybkie wykorzystanie wielu programów naraz, nawet jeżeli typy danych są różne. Analityka wsparta produktami Power BI na pewno będzie pełnić coraz ważniejszą rolę w biznesie. To samo tyczy się wykorzystania sztucznej inteligencji w tym procesie. Szczegółowa i precyzyjna analiza ma bowiem przełożenie na każdy obszar działania firmy, od badania preferencji klientów począwszy, przez analizę finansową, na budowaniu strategii skończywszy.

Powiązane artykuły

Back to top button