AktualnościLife style

Wolontariusz

Wolontariat w ostatnich latach stał się w Polsce bardzo popularny. Coraz więcej Polaków angażuje się w tę formę działalności. Bycie wolontariuszem to nie tylko możliwość niesienia pomocy innym, lecz także szansa na rozwój osobisty. Wolontariat najczęściej jest w Polsce kojarzony takimi akcjami jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Szlachetna Paczka. Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kto to jest wolontariusz?
  • Jaki powinien być wolontariusz?
  • Jakie są obowiązki i prawa wolontariuszy w organizacjach pozarządowych?
  • Czym jest e-wolontariat?

Kto to jest wolontariusz i jaki powinien być ?

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie, świadomie oraz nieodpłatnie niesie pomoc innym, angażuje się w pracę na rzecz osób i instytucji działających różnych obszarach życia społecznego. Wolontariuszem może zostać każdy, jeśli tylko ma chęć do angażowania się ochotniczo w różnego typu aktywności i zadania na rzecz innych. Nie trzeba mieć doświadczenia. Najczęściej do zadań wolontariackich angażują się osoby młode, studenci, dzieci. Osoby niepełnoletnie muszą jednak posiadać zaświadczenie- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, by mogły zostać wolontariuszami. Wolontariusze angażują się w różne formy działań, np. w szpitalu, w hospicjum z osobami starszymi, organizują zbiórki na cele charytatywne, pomagają w wydarzeniach sportowych czy kulturalnych, możliwości jest naprawdę mnóstwo. Trzeba mieć jednak na uwadze, że wolontariat wymaga zaangażowania w podejmowanie aktywności, do których czasem potrzebne są specyficzne umiejętności i odpowiednie kwalifikacje.

Jakie są zatem konieczne cechy, którymi powinien charakteryzować się wolontariusz? To przede wszystkim zaangażowanie, empatia- rozumienie cierpienia i potrzeb innych osób oraz chęć niesienia pomocy. Wolontariusz powinien mieć wolę współpracy, bo o wiele więcej można osiągnąć działając wspólnie niż indywidualnie. Punktualność i odpowiedzialność to również cechy pożądane. Choć wolontariat to duży obowiązek, jest on także wspaniałą przygodą. Bycie wolontariuszem daje mnóstwo radości i poczucie spełnienia, które jest bezcenne. To także możliwość spotkania ciekawych osób czy zdobycia nowych kwalifikacji możliwych do wykorzystania w przyszłości.

Wolontariusz w organizacjach pozarządowych

Wolontariusze najczęściej angażują się pomoc przy organizacjach pozarządowych. To najprostszy sposób. Taki rodzaj współpracy reguluje prawo. W Polsce jest to Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku. W tym dokumencie określono warunki i zasady współpracy. Według ustawy każda organizacja pozarządowa musi zawrzeć z wolontariuszem umowę wolontariacką, która określa m.in. zakres pracy wolontariusza i wzajemne zobowiązania. Jeśli umowa jest zawarta na okres krótszy niż 30 dni, to organizacja ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (w przypadku, gdy umowa jest dłuższa, to wolontariusz korzysta z tego ubezpieczenia na mocy tzw. małej ustawy wypadkowej, ale jego kosztów nie ponosi organizacja). Dobrowolnie może być natomiast wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wolontariusz wykonuje swoje świadczenia bez wynagrodzenia, a organizacje pozarządowe nie mogą czerpać zysków finansowych z pracy wolontariuszy.

E-wolontariat, czyli wolontariat online

W ostatnim czasie bardzo popularny stał się e-wolontariat. Jest to rodzaj wolontariatu, który można wykonywać zdalnie przez komputer, internet, w całości lub tylko częściowo. To duże ułatwienie dla niektórych osób, które chcą pomagać, a z różnych względów nie są w stanie robić tego osobiście. Mimo tego, że odbywa się on w świecie wirtualnym, to przynosi ogromne korzyści w świecie realnym. Wykorzystanie Internetu w pracy wolontariusza daje nowe perspektywy współpracy: pozwala pokonać barię czasu oraz przestrzeni, poszerza obszary i formy współpracy, a także nadaje globalny wymiar pracy wolontariusza. Niestety, z uwagi na jego stosunkowo młody rozkwit, e-wolontariat nie doczekał się jeszcze w Polsce odpowiednich regulacji prawnych, nie uwzględniono go też w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Mam nadzieję, że teraz, po przeczytaniu tego artykułu wiesz już trochę więcej o byciu wolontariuszem i może w przyszłości będziesz chciał nim zostać! A może masz już swoje doświadczenia z wolontariatu i chciałbyś się z nimi innymi?

Powiązane artykuły

Back to top button