AktualnościLife style

Jak powstaje zorza polarna?

Nasza niebieska planeta daje nam okazję do podziwiania wielu cudów natury, jednak jeden z nich jest wyjątkowy. Możemy go obserwować na nocnym niebie w okolicach bieguna północnego i południowego. Zorza polarna to zjawisko bezprecedensowe. Niewątpliwie jest ona jednym z najpiękniejszych i najbardziej tajemniczych zjawisk atmosferycznych, które możemy zaobserwować na Ziemi. Może osiągać niezwykle spektakularną formę, prezentując rozmaite kształty i kolory. Z uwagi na występowanie przede wszystkim w pobliżu biegunów magnetycznych Ziemi, zorze polarne mają okazję obserwować tylko nieliczni mieszkańcy naszego globu. Niemniej, warto podjąć wyzwanie, aby zobaczyć zorzę polarną chociaż raz w życiu własne oczy.

Co to jest zorza polarna?

Zorza polarna jest efektem oddziaływania cząstek naładowanych, pochodzących z wiatru słonecznego, z polem magnetycznym Ziemi.

Naładowane cząstki wytwarzane przez Słońce, inaczej zwane też wiatrem słonecznym, wpadają w atmosferę Ziemi w pobliżu biegunów magnetycznych planety, gdzie oddziałują z atomami i cząsteczkami gazów atmosferycznych. W wyniku tych zderzeń atomy i cząsteczki gazów ulegają jonizacji i wzbudzeniu, co prowadzi do emisji światła o charakterystycznej barwie i intensywności.

Zorza polarna powstaje głównie w okolicach biegunów magnetycznych Ziemi, gdzie pole magnetyczne jest skierowane pionowo w stronę kosmosu i cząstki wiatru słonecznego są kierowane w jego kierunku. Zorze polarna są obserwowane zarówno na półkuli północnej, (północna zorza polarna – łac. aurora borealis), jak i na półkuli południowej (południowa zorza polarna – łac. aurora australis).

Jak powstaje wiatr słoneczny?

Wiatr słoneczny to strumień cząstek naładowanych, składających się głównie z protonów i elektronów, które wypływają ze Słońca w ciągu całego roku. Proces powstawania wiatru słonecznego związany jest ze zjawiskami zachodzącymi na powierzchni Słońca oraz w jego koronie.

Na powierzchni Słońca dochodzi do ciągłych eksplozji materii, nazywanych rozbłyskami słonecznymi. W czasie rozbłysku dochodzi do uwolnienia olbrzymiej ilości energii w postaci promieniowania elektromagnetycznego, cząstek naładowanych oraz materii. Cząstki te zostają wystrzelone w kosmos z dużą prędkością, w kierunku Ziemi.

Wiatr słoneczny tworzy się w koronie słonecznej, czyli zewnętrznej warstwie atmosfery Słońca, w wyniku działania wysokich temperatur i ciśnienia, które powodują rozprężanie materii. Cząstki naładowane, pochodzące z korony słonecznej, są wyrywane z grawitacyjnego pola Słońca przez pole magnetyczne i przyspieszane do olbrzymich prędkości.

Wiatr słoneczny ciągle przemierza przestrzeń kosmiczną, oddziaływając przy okazji na pola magnetyczne planet, w tym również na naszej. Kiedy cząstki naładowane docierają do Ziemi, zostają przyciągane w kierunku biegunów, ponieważ w tych okolicach jest silne pole magnetyczne. Tam oddziałują z atomami i cząsteczkami gazów atmosferycznych, prowadząc do powstania zorzy polarnych.

Jak wiatr słoneczny wpływa na Ziemię?

Wiatr słoneczny wpływa na Ziemię na wiele sposobów, przede wszystkim:

 1. Powoduje powstawanie zorzy polarnych – jak już wspomnieliśmy, cząstki naładowane wiatru słonecznego, po wniknięciu w polarną atmosferę Ziemi, oddziałują z atomami i cząsteczkami atmosferycznymi, powodując powstawanie zórz polarnych.
 2. Wpływa na stan atmosfery – cząstki naładowane wiatru słonecznego wpływają na stany jonizacji i wzbudzenia w atmosferze, co może prowadzić do zakłóceń w łączności radiowej, a także do zwiększonego promieniowania kosmicznego, co jest szkodliwe dla ludzkiego organizmu.
 3. Wpływa na magnetyzm Ziemi – wiatr słoneczny oddziałuje z polem magnetycznym Ziemi, co może prowadzić do zwiększenia aktywności sejsmicznej, a także do powstawania zakłóceń w sieciach energetycznych i telekomunikacyjnych.

Co to jest pole magnetyczne Ziemi?

Pole magnetyczne Ziemi to ogromny magnes, który otacza całą planetę i ma na nią ogromny wpływ. Pole magnetyczne Ziemi powstaje dzięki złożonemu procesowi, który jest związany z ruchami płynnego żelaza w płaszczu Ziemi oraz z prądem elektrycznym, który płynie w jądrze ziemskim. Warto podkreślić, że nie ma jednoznacznej i spójnej teorii dotyczącej pola magnetycznego, która by całościowo opisywała jego powstawanie i wszystkie zjawiska będące skutkiem jego istnienia.

Pole magnetyczne Ziemi jest złożone z dwóch głównych składników: pola magnetycznego dipola, które jest wytwarzane przez prądy płynące w jądrze Ziemi, oraz pola magnetycznego związanego z zjawiskami elektromagnetycznymi w atmosferze Ziemi.

Pole magnetyczne Ziemi jest niezwykle ważne dla życia na naszej planecie, ponieważ chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem kosmicznym i cząstkami naładowanymi pochodzącymi z wiatru słonecznego. Pole magnetyczne Ziemi również pełni ważną rolę w nawigacji. Pozwala bowiem na określenie położenia geograficznego oraz kierunku poruszania się na powierzchni Ziemi.

Jakie są składniki zorzy polarnej?

Zorza polarna składa się z trzech podstawowych elementów:

 1. Elektronów energetycznych – to cząstki, które znalazły się w górnych warstwach atmosfery w pobliżu biegunów magnetycznych wraz z wiatrem słonecznym. Są one naładowane elektrycznie i poruszają się z prędkościami porównywalnymi do prędkości światła.
 2. Atomy i cząsteczki atmosferyczne – gdy elektrony energetyczne uderzą w atomy i cząsteczki ziemskiej atmosfery, powstają nowe cząstki, takie jak jony i cząsteczki wzbudzone. Te cząstki zaczynają emitować światło, tworząc kolorowe pasma i wiry, które widzimy jako niezwykłe zjawisko świetlne.
 3. Pole magnetyczne Ziemi – pole magnetyczne Ziemi odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu zorzy polarnych. Pole magnetyczne Ziemi odpowiada za kierunek poruszania się elektronów energetycznych, które wpadają w górną atmosferę Ziemi w pobliżu biegunów magnetycznych. Dzięki temu zorza polarna ma charakterystyczny, wydłużony kształt, który przypomina zasłonę.

Jakie są warunki muszą zaistnieć, aby powstała zorza polarna?

Aby powstała zorza polarna, konieczne są trzy główne warunki:

 1. Wysoka aktywność Słońca – zorza polarna związana jest z aktywnością Słońca, a w szczególności z wiatrem słonecznym, krążącym po naszym układzie słonecznym i poza nim. Gdy Słońce jest szczególnie aktywne, wiatr słoneczny staje się silniejszy, a większa liczba cząstek dociera do górnego obszaru atmosfery Ziemi, co zwiększa szansę na powstanie zorzy polarnych.
 2. Pole magnetyczne Ziemi – zorze polarne występują wokół biegunów magnetycznych Ziemi, gdzie pole magnetyczne jest skierowane prostopadle do powierzchni Ziemi. Pole magnetyczne odpowiada za kierunek poruszania się cząstek wiatru słonecznego, które wpadają w górną atmosferę Ziemi w pobliżu biegunów magnetycznych. Bez pola magnetycznego Ziemi, cząstki wiatru słonecznego wpadłby w górną atmosferę Ziemi w innych miejscach przez co zorza polarna nie mogłaby powstać.
 3. Czyste niebo – aby prowadzić obserwację zorzy polarnej, konieczne jest, aby niebo było czyste i wolne od chmur. Zorza polarna jest zjawiskiem słabym, które często jest przysłaniane przez światło miast i innych źródeł zanieczyszczeń świetlnych. Dlatego najlepiej obserwować ją z obszarów o małej gęstości zaludnienia i minimalnym zanieczyszczeniu świetlnym.

Mimo że warunki do powstania zorzy polarnych są najczęściej spełnione w pobliżu biegunów magnetycznych, to zdarzają się również przypadki, gdy zorza polarna pojawia się w innych częściach Ziemi. Jest to jednak rzadsze zjawisko i zwykle związane z dużą aktywnością Słońca.

W jakim kolorze świecą zorze polarne?

W zależności od rodzaju atomów i cząsteczek atmosferycznych, które ulegają wzbudzeniu, możemy obserwować różne kolory zórz. Na przykład zielone i czerwone światło zorzy polarnej powstaje, gdy w powietrzu ulegają wzbudzeniu atomy tlenu, natomiast azot świeci w kolorach purpury i bordo. Z kolei kolor żółty powstaje, gdy cząstki elementarne zderzają się z mieszaniną tlenu i azotu. Lżejsze gazy jak wodór czy hel dają barwy zorzy niebieskiej i fioletowej. Zorze polarna zwykle występują w pasmach wokół biegunów magnetycznych, a ich intensywność i kształt zmieniają się w zależności od aktywności Słońca, pola magnetycznego Ziemi oraz od wysokości na jakiej zjawisko występuje.

Gdzie najlepiej obserwować zorzę polarną?

Zorze polarne są spektakularnym zjawiskiem, które można obserwować w okolicach biegunów geograficznych Ziemi. Oto kilka z najlepszych miejsc do obserwowania zorzy polarnej:

 1. Norwegia – Norwegia jest jednym z najlepszych miejsc do obserwowania zorzy polarnej na świecie. W szczególności okolice miasta Tromsø uważane są za idealne do podziwiania tego zjawiska.
 2. Północne regiony Islandii – Islandia jest popularnym miejscem, które przyciąga turystów z całego świata, którzy chcą zobaczyć zorze polarne. Wiele wycieczek organizowanych jest na północną część kraju, gdzie zorze polarne są szczególnie intensywne.
 3. Kanada – Kanada ma wiele miejsc do obserwowania zorzy polarnej, w tym obszary w okolicach biegunów magnetycznych, jak Yellowknife czy Churchill.
 4. Szwecja – Szwecja jest znana z pięknych krajobrazów i przyrody. W szczególności obszary w pobliżu Abisko National Park, gdzie znajduje się Aurora Sky Station, są doskonałym miejscem do obserwowania zorzy polarnej.
 5. Alaska – Alaska to kolejne popularne miejsce, gdzie można podziwiać zorze polarne. W szczególności obszary w okolicach Fairbanks są doskonałe do obserwacji zorzy polarnej.

Wszystkie te miejsca oferują idealne warunki do obserwacji zorzy polarnej, ale należy pamiętać, że zjawisko to jest naturalne i nie zawsze da się je zobaczyć. Warto zatem zrobić trochę badań i wybrać odpowiednią porę roku oraz miejsce, aby zwiększyć swoje szanse na podziwianie tego pięknego zjawiska.

Powiązane artykuły

Back to top button