AktualnościLife style

Jak powstaje wiatr?

Niewiele jest zjawisk atmosferycznych na naszej planecie, które byłyby dla nas tak oczywiste i tak powszechne jak wiatr. Odczuwamy go niemal każdego dnia na twarzy i włosach, jednak bardzo często nie wiemy dlaczego właściwie wiatr wieje.

Już w starożytności ruchy powietrza były wykorzystywane przez ówczesnych ludzi. Pomagały im w trudach życia codziennego. Dzięki sile wiatru, wiatraki mogły mielić zboże, a statki pokonywać wzburzone morze. Wszystko to miało ogromny wpływ na rozwój również naszej cywilizacji.

Współcześnie wiatr odgrywa niemniej ważną rolę, przyczyniając się m.in. do produkcji odnawialnej energii elektrycznej. Z drugiej strony silne wiatry są jednymi z najgroźniejszych zjawisk atmosferycznych, mogącymi siać spustoszenie i równać z ziemią całe miasta lub nawet kraje. Bardzo często silnym wiatrom towarzyszą potężne burze, które dopełniają dzieła zniszczenia.

Dziś wiemy, że wiatr powstaje w wyniku różnic w ciśnieniu powietrza na Ziemi. Wiatr jest również kluczowym elementem w naszej atmosferze i ma istotny wpływ na wiele aspektów życia codziennego. Przyjrzyjmy się zatem bliżej niezwykłemu procesowi powstawania wiatru.

Co powoduje ruch powietrza?

Ruch powietrza wynika z różnic w ciśnieniu powietrza na Ziemi. Ciśnienie atmosferyczne zależy od wagi słupa powietrza, który znajduje się nad danym obszarem. Im większa waga słupa powietrza, tym większe ciśnienie atmosferyczne na powierzchni Ziemi. Różnice ciśnienia powietrza są spowodowane przez różnice w temperaturze, wilgotności, rzeźbie terenu oraz rotacji Ziemi.

Gdy istnieją różnice ciśnienia powietrza między dwoma obszarami, masy powietrza przepływają z obszaru gdzie panuje wysokie ciśnienie atmosferyczne do obszaru o niższym ciśnieniu. W ten sposób powstaje wiatr. Im większa jest różnica ciśnień między dwoma obszarami, tym większa jest prędkość wiatru, która powoduje przepływ powietrza. Prędkość wiatru zależy również od gęstości powietrza, na którą z kolei ma wpływ wilgotność i temperatura powietrza. Cieplejsze i bardziej wilgotne powietrze jest lżejsze i mniej gęste, co oznacza, że ruch powietrza jest łatwiejszy i bardziej dynamiczny.

Jak różnice ciśnienia wpływają na powstawanie wiatru?

Kluczowymi dla powstawania wiatru, są różnice ciśnienia atmosferycznego. Powodować je może wiele czynników jak np. temperatura, wilgotność, ukształtowanie terenu czy ruch rotacyjny Ziemi.

 • Temperatura powietrza – różnice w temperaturze powietrza są jednym z głównych czynników powodujących różnice ciśnień na Ziemi. Cieplejsze powietrze jest lżejsze i wznosi się, tworząc obszary niższego ciśnienia, podczas gdy chłodniejsze powietrze jest cięższe i opada, tworząc obszary wyższego ciśnienia. To dlatego wyższe ciśnienie często kojarzone jest z pogodą słoneczną, a niskie ciśnienie z opadami deszczu.
 • Wilgotność powietrza – wilgotne powietrze jest lżejsze niż suche powietrze o tej samej temperaturze i ciśnieniu, przez co ​​tworzy obszary niższego ciśnienia.
 • Rzeźba terenu – wpływa ona na różnice ciśnień powietrza, dla przykładu góry mogą wprowadzać przepływ powietrza wzdłuż ich stoków, co powoduje różnice ciśnień wraz ze wzrostem wysokości. Wysokie góry często powodują powstawanie obszarów o niższym ciśnieniu na ich wierzchołkach, co prowadzi do powstawania wiatrów wiejących w dół stoków górskich (np. wiatr halny).
 • Ruch obrotowy Ziemi – jest on nie mniej ważnym czynnikiem od którego zależy cyrkulacja powietrza. Na jego skutek powstają siły (efekt Coriolisa) oddziaływujące na ruch mas powietrza.

Znaczenie sił Coriolisa w procesie powstawania wiatru

Siły Coriolisa są kluczowe dla zrozumienia ruchu powietrza na Ziemi. Siły te powstają na skutek ruchu rotacyjnego naszej planety i wpływają na kierunek przepływu powietrza. Siły Coriolisa odchylają powietrze poruszające się wzdłuż powierzchni Ziemi, a ich wpływ jest proporcjonalny do szybkości ruchu powietrza i szerokości geograficznej.

Siły Coriolisa powodują, że powietrze poruszające się w kierunku równika jest odchylane na zachód na półkuli północnej i na wschód na półkuli południowej. Z kolei powietrze poruszające się w kierunku biegunów jest odchylane na wschód na półkuli północnej i na zachód na półkuli południowej. Dlatego też w strefach międzyzwrotnikowych, gdzie powietrze porusza się od równika w stronę biegunów, siły Coriolisa odchylają ruch powietrza i powodują powstawanie wiatrów pasatowych wiejących ze wschodu na zachód. W strefach międzyzwrotnikowych powietrze także wznosi się na skutek ogrzewania się, tworząc strefy niższego ciśnienia.

W strefie równikowej, gdzie dominuje wznoszące się gorące powietrze, powstaje obszar o niskim ciśnieniu przyciągający powietrze z obszarów o wysokim ciśnieniu z północnej i południowej półkuli. W wyniku działania sił Coriolisa, powietrze poruszające się w kierunku równika jest odchylane na wschód na półkuli południowej i na zachód na półkuli północnej, co powoduje powstanie wiatrów pasatowych wiejących z południa na północ i z północnego wschodu na południowy zachód.

Siły Coriolisa są zawsze obecne na Ziemi i wpływają na kierunek wiatru. Im szybciej powietrze porusza się, tym większa jest siła Coriolisa. Im bliżej równika, tym mniejszy jest wpływ tych sił. Dlatego też, w strefie równikowej, siły te są zazwyczaj słabe. Z uwagi, że prędkość wiatru w strefie około równikowej jest znikoma, obszar ten nosi miano równikowego pasa ciszy. W strefach polarnych natomiast, zimny wiatr wiejący w skutek różnic temperatur pomiędzy arktycznym powietrzem a tym znad niższych szerokości geograficznych , wieje ze znacznie większą prędkością. Powoduje to powstawanie tzw. wiatrów polarnych.

Wiatry globalne i ich rola

Wiatry globalne to wiatry, które wieją na całym świecie i są wynikiem działania opisanych wcześniej czynników. Najważniejszymi wiatrami globalnymi są pasaty, wiatry zachodnie i wiatry biegunowe.

 • Pasaty to wiatry wiejące w stronę równika i powstające na skutek różnic w ciśnieniu między obszarami na szerokościach 30 i 60 stopni na półkuli północnej i południowej. W strefie podzwrotnikowej powietrze nagrzewa się, unosi i ochładza, tworząc strefę niskiego ciśnienia. W obszarze na szerokości 30 stopni na półkuli północnej i południowej powietrze ochładza się, opada i nagrzewa, tworząc strefę wysokiego ciśnienia. Różnica ciśnienia między tymi obszarami powoduje, że powietrze z obszaru wysokiego ciśnienia przepływa w kierunku strefy niskiego ciśnienia, tworząc wiatry pasatowe.
 • Wiatry zachodnie to wiatry wiejące od zachodu na wschód na średnich szerokościach geograficznych (od około 30 do 60 stopni na półkuli północnej i południowej). Wiatry te powstają, gdy powietrze z obszarów na szerokości geograficznej 60 stopni ochładza się i opada, tworząc strefę wysokiego ciśnienia, a powietrze z obszarów na szerokości 30 stopni nagrzewa się i unosi, tworząc strefę niskiego ciśnienia. Powietrze z obszaru wysokiego ciśnienia przepływa w kierunku strefy niskiego ciśnienia, ale ze względu na siłę Coriolisa, która powoduje odchylenie kierunku ruchu powietrza, wiatry zachodnie wieją bardziej ku wschodowi niż do strefy niskiego ciśnienia.
 • Wiatry biegunowe to wiatry wiejące z północy na południe i z południa na północ na wysokich szerokościach geograficznych (powyżej 60 stopni na półkuli północnej i południowej). Powstają one na skutek ochładzania powietrza w strefach biegunowych, co powoduje powstanie strefy wysokiego ciśnienia. Powietrze z tych obszarów przepływa ku równikowi, ale ze względu na siłę Coriolisa, wieją w kierunku wschodnim, tworząc wiatry biegunowe.

Wiatry lokalne i ich znaczenie

Wiatry lokalne to wiatry, które powstają na skutek różnic w temperaturze i ciśnieniu między obszarami o różnym ukształtowaniu terenu. Wiatry te mają zwykle mniejszy zasięg niż wiatry globalne, takie jak pasaty czy wiatr zachodni, ale są ważne dla klimatu i warunków pogodowych w danym regionie.

 • Wiatry dolinowe to wiatry lokalne, które powstają na skutek różnicy ciśnienia między doliną a otaczającymi ją wzgórzami. W cieplejsze dni powietrze nad wzgórzami nagrzewa się szybciej niż powietrze w dolinie, co powoduje, że powietrze unosi się w kierunku wzgórz, a powietrze z doliny zastępuje je, tworząc wiatr dolinowy.
 • Wiatry bryzowe to wiatry lokalne, które powstają na skutek różnicy temperatury między powietrzem nad wodą a powietrzem nad lądem. Wiatry bryzowe wieją z wody na ląd w dzień i z lądu na wodę w nocy. W cieplejsze dni powietrze nad lądem nagrzewa się szybciej niż powietrze nad wodą, co powoduje, że powietrze unosi się i jest zastępowane przez powietrze z wody, tworząc wiatry bryzowe wiejące z wody na ląd. W nocy, gdy ląd ochładza się szybciej niż woda, powietrze nad wodą unosi się i jest zastępowane przez powietrze z lądu, tworząc wiatry bryzowe wiejące z lądu na wodę.
 • Wiatry orograficzne to wiatry lokalne, które powstają na skutek wznoszenia się powietrza na zboczach górskich. Wiatry orograficzne wieją prostopadle do kierunku wiatru, który napotyka na zbocza górskie, i powstają, gdy powietrze unosi się i ochładza na zboczach górskich, tworząc chmury.

 Wpływ człowieka na wiatr

Człowiek ma coraz większy wpływ na procesy atmosferyczne i związane z nimi zjawiska, w tym także na ruch powietrza. Do najważniejszych działań człowieka wpływających na wiatr należy zaliczyć:

 1. Zanieczyszczenie powietrza – emitowane przez przemysł, transport i inne źródła zanieczyszczenia powietrza mogą wpływać na kształtowanie się chmur i opadów, co wpływa na ruch powietrza.
 2. Zmiany klimatu – zmiany klimatu, takie jak globalne ocieplenie, wpływają na ruch powietrza i mogą prowadzić do ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak burze, powodzie, susze i huragany. Te zmiany mogą mieć również wpływ na wiatry globalne, co prowadzi do zmian w klimacie na całym świecie.
 3. Wycinanie lasów – wycinanie lasów i innych obszarów leśnych wpływa na ruch powietrza poprzez zmniejszenie transpiracji (proces, w którym rośliny uwalniają wilgoć z liści), co z kolei zmniejsza ilość pary wodnej w atmosferze. To z kolei prowadzi do zmniejszenia tworzenia się chmur i opadów, a tym samym zmniejsza ruch powietrza.
 4. Rozwój miast i infrastruktury – rozwój miast i infrastruktury, takich jak autostrady, lotniska i budynki, wpływa na ruch powietrza, przepływ ciepła i tworzenie się mikroklimatów w poszczególnych obszarach. Może to prowadzić do zmian w temperaturze i ciśnieniu.
 5. Energetyka wiatrowa – choć energia wiatrowa jest źródłem czystej energii, instalacje te mogą mieć wpływ na ruch powietrza w okolicy, co udowodnili chociażby niemieccy naukowcy obserwujący wpływ farm wiatrakowych na ekosystem Morza Północnego.

Wszystkie te czynniki wpływają na ruch powietrza i jego kształtowanie się w różnych obszarach na Ziemi.

Podsumowanie

Wiatr jest zjawiskiem oddziałującym na nasze życie w bardzo wielu aspektach. Jest on jednym z kluczowych elementów wpływającym na klimat naszej planety i pogodę. Warto w tym miejscu podkreślić rolę człowieka jaką odgrywa on w kształtowaniu się globalnej pogody. Zmiany klimatyczne i klęski żywiołowe są wpisane w historię naszej planety, jednak ich intensyfikacja powinna być dla nas sygnałem ostrzegawczym. Dlatego też warto podejmować inicjatywy mające na celu zapobieganie zmianom klimatycznym.

Powiązane artykuły

Back to top button